Hem     Föreläsning     Uppdragsutbildning     Handledning     Publikationer     Filmer     Kontakt

Hem

TH
foto: Pierre Zoetterman
 

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med skolutveckling och anlitas av skolor, kommuner, lärosäten och Skolverket för olika typer av uppdrag.

Jag har en bakgrund som lärare och rektor, både inom grundskolan och gymnasieskolan. De utvecklingsfrågor jag främst arbetar med handlar om kunskap, lärande och bedömning.

Jag erbjuder föreläsningar, handledning och uppdragsutbildningar, där jag under en längre period följer och deltar i skolans/kommunens utvecklingsarbete.

De metodhäften och artiklar som jag varit med att skriva vänder sig till verksamma lärare och rektorer och handlar bl a om formativ bedömning och rektor som pedagogisk processledare.

 

 

logga Logga Torbjörn Hortlund