Hem     Föreläsning     Uppdragsutbildning     Handledning     Publikationer     Filmer     Kontakt

Föreläsning

Torbjörn föreläser  

Målgrupp: Rektorer och lärare

Föreläsningar erbjuds som halvdag eller heldag. Vid val av heldag kombineras föreläsningen med seminarier och workshops. Här får deltagarna möjlighet att tillsammans diskutera och relatera föreläsningens innehåll till sin egen praktik och vardag. Det är i mötet och samtalet tillsammans med andra som du har möjlighet att synliggöra din förståelse, få nya perspektiv och hitta nya vägar till förändring.

Föreläsningar

- Utmaningar med formativ bedömning
- Undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
- Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken
- Utveckling och lärande med stöd av data
- Betyg och bedömning
- Att leda pedagogisk verksamhet

 

 

logga Logga Torbjörn Hortlund