Hem     Föreläsning     Uppdragsutbildning     Handledning     Publikationer     Filmer     Kontakt

Handledning

Människor som sitter i handledning  

Målgrupp: Rektorer och lärare

Handledning i grupp innebär möjligheter för dig, att tillsammans med andra, reflektera över dina erfarenheter, ditt tankemönster och dina värderingar.

Du vidareutvecklar din yrkeskompetens genom en ökad förmåga att förstå samspelet mellan människorna på din arbetsplats, men även hur du själv kommunicerar och bedömer andra människor.

Handledningen skall ge dig en bättre grund för egna beslut, en högre reflektionsnivå än vad du klarar av på egen hand samt fler perspektiv på dig själv och din verksamhet.

 

 

logga Logga Torbjörn Hortlund