Hem     Föreläsning     Uppdragsutbildning     Handledning     Publikationer     Filmer     Kontakt

Uppdragsutbildning

Processbild  

Målgrupp: Rektorer, processledare, lärare

Utbildningen löper under längre tid och planeras, följs upp och utvärderas fortlöpande. Utgångspunkten är den enskilda skolans eller kommunens process utifrån verksamhetens kultur, erfarenheter och behov.

Övergripande mål med processutbildningen kan exempelvis vara

- Utveckling av ett gemensamt yrkesspråk vid bedömning
- Utveckla nya samarbetsformer för att skapa goda förutsättningar för lärande
- Öka medvetenheten genom att reflektera kring läraryrkets profession, dvs utveckla metaperspektivet på undervisning, lärande och kunskap
- Utveckla redskap för att diskutera och analysera lärande
- Lyfta fram fler perspektiv av undervisning och kunskap genom att ifrågasätta och ompröva sin egen förståelse
- Utveckla förmågan att verbalisera den tysta kunskapen

 

 

logga Logga Torbjörn Hortlund