Hem     Föreläsning     Uppdragsutbildning     Handledning     Publikationer     Filmer     Kontakt

Publikationer

Här nedan finner ni ett urval av de publikationer som jag producerat

 • Hortlund, T., Malmberg, K. (2014): Ledning i resultatmätningens tidevarv. I Svedberg, L. (red). Rektorn, skolchefen och resultaten – mellan politik och profession. , Malmö: Gleerups förlag

 • Hortlund, T. (2013): Utveckling och lärande med stöd av data. I Johansson, O. & Svedberg, L. (red). Att leda mot skolans mål., Malmö: Gleerups förlag

 • Hortlund, T. (2009): Rektors arbete med IUP., Skolverket

 • Hortlund, T. (2007): Mål och resultat. Grundskoletidningen., Fortbildning AB

 • Hortlund, T. (2007): Formativ bedömning. Grundskoletidningen., Fortbildning AB

 • Hortlund, T. (2005): Bedömning av kvalitativ kunskap. Fortbildning AB, Fortbildning AB

 • Hortlund, T. (2003): Betyg och utvärdering., Fortbildning AB

 •  

   

   

  logga Logga Torbjörn Hortlund